FIZYKA - GIMNAZJUM

Wersja robocza

Rozkład materiału - fizyka I (DKW-4014-105/99)

 1. Pomiary. Międzynarodowy Układ Jednostek (SI).
 2. Układ odniesienia i układ współrzędnych.
 3. Pomiar czasu.
 4. Rucha ciała. Względność ruchu.
 5. Tor ruchu, droga.
 6. Wektor przemieszczenia.
 7. Ruch prostoliniowy jednostajny.
 8. Prędkość ciała w ruchu jednostajnym prostoliniowym.
 9. Szybkość średnia i chwilowa. Prędkość chwilowa.
 10. Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy.
 11. Przyspieszenie ciała w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym.
 12. Analiza ruchu jednostajnie przyspieszonego ciała, które w chwili początkowej spoczywało.
 13. Ruch jednostajnie opóźniony.
 14. Jak opisujemy ruch? - powtórzenie wiadomości.
 15. Jak opisujemy ruch? - sprawdzian.
 16. Przykłady różnych rodzajów oddziaływań.
 17. Dynamiczne skutki wzajemnego oddziaływania ciał.
 18. Pierwsza zasada dynamiki.
 19. Od czego zależy iloraz szybkości uzyskanych przez ciała wzajemnie oddziałujące?
 20. Pęd ciała, zasada zachowania pędu.
 21. Siła jako wielkość wektorowa.
 22. Siła równoważąca i siła wypadkowa.
 23. Składanie sił zbieżnych.
 24. Rozkładanie siły na dwie skladowe zbieżne.
 25. Druga zasada dynamiki.
 26. Siła sprężystości.
 27. Trzecia zasada dynamiki.
 28. Tarcie, siła tarcia.
 29. Siły w przyrodzie - powtórzenie wiadomości.
 30. Siły w przyrodzie - sprawdzian.
 31. Ruch po okręgu.
 32. Powszechne ciążenie.
 33. Planety.
 34. Odległości w astronomii.
 35. Słońce.
 36. Nasz najbliższy sąsiad - Księżyc.
 37. Loty kosmiczne.
 38. O zaćmieniach Słońca i Księżyca.
 39. O kometach i meteorach.
 40. Niebo gwiaździste.
 41. Nasza Galaktyka.
 42. Wyruszamy w Kosmos - powtórzenie.
 43. Wyruszamy w Kosmos - sprawdzian.

  Rozkład materiału - fizyka II

 1. Praca mechaniczna.
 2. Moc.
 3. Energia mechaniczna.
 4. Energia potencjalna.
 5. Energia kinetyczna.
 6. Zasada zachowania energii.
 7. Praca, moc, energia mechaniczna - powtórzenie.
 8. Praca, moc, energia mechaniczna - sprawdzian.
 9. Trzy stany skupienia substancji.
 10. Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał.
 11. Związek między średnią energią kinetyczną cząsteczek a temperaturą ciała.
 12. Siły międzycząsteczkowe.
 13. Różnice w budowie cząsteczkowej ciał stałych, cieczy i gazów. Gęstość substancji.
 14. W świecie materii - powtórzenie.
 15. W świecie materii - sprawdzian.
 16. Energia wewnętrzna ciała i jej zmiana przez wykonanie pracy.
 17. Cieplny przepływ energii. I zasada termodynamiki.
 18. Ciała pod wpływem temperatury rozszerzają się.
 19. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych - powtórzenie.
 20. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych - sprawdzian.
 21. Ruch drgający.
 22. Wahadło.
 23. Fala sprężysta.
 24. Odbicie i ugięcie fali.
 25. Nakładanie się fal.
 26. Powstawanie i rozchodzenie się fal głosowych.
 27. Czym mogą różnić się dźwięki?
 28. Ugięcie i odbicie fali głosowej. Ultradźwięki.
 29. O drganiach i falach mechanicznych - powtórzenie.
 30. O drganiach i falach mechanicznych - sprawdzian.
 31. Ciśnienie jako wielkość fizyczna.
 32. Rozchodzenie się ciśnienia w cieczach i gazach. Prawo Pascala.
 33. Ciśnienie atmosferyczne.
 34. Prawo Archimedesa. Pływanie ciał.
 35. W wodzie, na wodzie i w powietrzu - powtórzenie.
 36. W wodzie, na wodzie i w powietrzu - sprawdzian.

  Rozkład materiału - fizyka III

 1. Elektryzowanie ciał przez tarcie.
 2. Siły wzajemnego oddziaływania ciał naelektryzowanych. Prawo Coulomba.
 3. Przewodniki i izolatory.
 4. Zjawisko indukcji elektrostatycznej.
 5. Elektroskop. Elektryzowanie ciał przez dotknięcie ciałem naelektryzowanym.
 6. Pole elektrostatyczne.
 7. Ruch ciała naelektryzowanego w polu elektrostatycznym.
 8. Napięcie elektryczne.
 9. O elektryczności statycznej - powtórzenie.
 10. O elektryczności statycznej - sprawdzian.
 11. Czym jest prąd elektryczny w metalach?
 12. Napięcie elektryczne jako przyczyną przepływu prądu w przewodniku.
 13. Obwód elektryczny.
 14. Natężenie prądu.
 15. Prawo Ohma. Opór elektryczny.
 16. Łączenie szeregowe odbiorników.
 17. Łaczenie równoległe odbiorników.
 18. Praca i moc prądu elektrycznego.
 19. O prądzie elektrycznym - powtórzenie.
 20. O prądzie elektrycznym - sprawdzian.
 21. Pole magnetyczne magnesu stałego i Ziemi.
 22. Pole magnetyczne przewodnika z prądem.
 23. Siła elektrodynamiczna.
 24. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
 25. Praktyczne zastosowanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej.
 26. Fale elektromagnetyczne.
 27. O zjawiskach magnetycznych - powtórzenie.
 28. O zjawiskach magnetycznych - sprawdzian.
 29. Źródła światła. Prostoliniowe rozchodzenie się światła.
 30. Odbicie światła. Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim.
 31. Załamanie światła. Przejście wiązki światła białego przez pryzmat.
 32. Soczewki. Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek.
 33. Czym jest światło? Dyfrakcja i interferencja światła.
 34. Optyka, czyli nauka o świetle - powtórzenie.
 35. Optyka, czyli nauka o świetle - sprawdzian.
 36. Energia jądrowa. Promieniotwórczość naturalna.
 37. Tajemniczy świat atomów - powtórzenie i utrwalenie wiadomości.