Grupa I

 

TEST

 

1. W którym spośród zilustrowanych obok doświadczeń wytwarza się prąd indukcyjny ?

 

A 1 i 2

B 1 i 3

C 2 i 3

D we wszystkich.

2. Miedziany pierścień połączony lekkim prętem z obciążnikiem Q spoczywa w równowadze podparty w punkcie O . Czy przy szybkim wysuwaniu północnego bieguna magnesu z pierścienia naruszona zostanie równowaga układu, jeżeli tak to w jaki sposób:

A pierścień obniży się

B pierścień podniesie się

C Nic się nie stanie bo pierścień jest z miedzi

D To zależy od prądu indukcyjnego w pierścieniu

3. Siłę , jaką pole magnetyczne działa na przewodnik z prądem nazywamy:

A elektryczną;

B elektrodynamiczna;

C elektromagnetyczną

D elektromotoryczną

4. Prądem stałym nie może być zasilany

a  elektromagnes

b  transformator

c   grzejnik elektryczny

d  dzwonek elektryczny

 

5. Rysunki przedstawiają linie pola magnetycznego wytworzonego przez następujące źródła: (a) magnes sztabkowy, (b) prostoliniowy przewodnik z prądem, (c) magnes podkowiasty. Przyporządkuj tym źródłom wytwarzane przez nie pola

A (a)-3, (b)-2,(c)-1

B (a)-3, (b)-1,(c)-2

C (a)-2, (b)-1,(c)-3

D (a)-1, (b)-2,(c)-3

6. Którego z wymienionych przedmiotów nie mógłbyś znaleźć za pomocą magnesu:

A igły magnetycznej

B śruby stalowej

C igły do szycia

D pierścionka srebrnego

7. Liczba zwojów pierwotnego uzwojenia transformatora wynosi 1100, a wtórnego 20. Jakie jest napięcie uzyskane w uzwojeniu wtórnym, po włączenia uzwojenia pierwotnego sieci miejskiej o napięciu 220V

A  4V        C 11 V

B 5V         D 55V

8. Między biegunami dwóch magnesów znajduje się prostoliniowy przewodnik,  w którym płynie prąd .Kierunek i zwrot działającej siły elektrodynamicznej wskazuje strzałka:

A  1      B  2      C 3       D 4

9. Największa długość fal radiowych odbieranych przez radioodbiornik wynosi 2000 metrów. Ile wynosi ich częstotliwość /

A 150Hz , B  7 kHz ,  C  150 kHz,  D 600000 kHz

10.Jeżeli za pomocą transformatora obniżamy napięcie z 220 V na 22 V, to stosunek liczby zwojów uzwojenia wtórnego do pierwotnego wynosi:

A 1:10 ,  B  10:1,   C 1:22  , D  22:10

11. Grzejnik centralnego ogrzewania:

A wysyła promieniowanie widzialne

B nadfioletowe C  podczerwone

D  nie wysyła żadnego promieniowania.

 

12. Prąd  przemienny ma następujące cechy:

A stały kierunek i zmienne natężenie,

B zmienny kierunek i zmienne natężenie

C stałe natężenie i zmienne napięcie

D zmienny kierunek i stałe natężenie

13. Rysunek pokazuje sposób zastosowania reguły prawej dłoni. Co wskazuje kciuk , a co pozostałe palce?

a)       Kciuk siłę elektrodynamiczną, a palce przepływ prądu

b)       Kciuk siłę elektrodynamiczną, a palce linie sił pola magnetycznego

c)       Kciuk kierunek prądu, a palce linie pola magnetycznego

d)       Kciuk kierunek prądu, a palce linie pola elektrycznego

14. Rysunki przedstawiają pierścienie, w których płynie prąd I w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Który rysunek poprawnie pokazuje przebieg linii pola magnetycznego w  środku pierścienia ?

 

A 1,                B 2,              C  3,                D 4

15 Jak zwrócona jest siła elektrodynamiczna działająca na przewodnik B , w którym płynie prąd w sytuacji przedstawionej na rysunku ?

 

A w dół

B w górę

C w lewo

D w prawo

16. Zbliżając magnes do wiszącego na nici lekkiego  miedzianego pierścienia, wzbudzamy w nim prąd elektryczny. W którą stronę płynie prąd w pierścieniu i jak zachowuje się pierścień?

A zgodnie z strzałką 1, pierścień odchyla się w prawo

B zgodnie z strzałką 1, pierścień odchyla się w lewo

C  zgodnie z strzałką 2, pierścień odchyla się w lewo

D zgodnie z strzałką 2, pierścień odchyla się w prawo

 

 

 

 

Zadania

 

 1. Oblicz jaką częstotliwość ma promieniowanie X o długości fali l=5×10-10  m    

 

2. Transformator dzwonkowy służy do obniżenia napięcia sieciowego z 220V do napięcia 8V.

Pierwotne uzwojenie składa się z 1100 zwojów. Z ilu zwojów składa się wtórne uzwojenie?

Jaki prąd popłynie w uzwojeniu wtórnym jeżeli w pierwotnym wynosi on 0,2 A.

 

3.  Pierwotne uzwojenie transformatora składa się z 440 zwojów ,a wtórne z 88 zwojów. Do wtórnego włączono żarówkę o oporze 50 W przez który popłynął prąd o natężeniu 0,2A.

Jakim napięciem zasilane jest uzwojenie pierwotne i ile wynosi natężenie w tym uzwojeniu?

 /Wykonaj rysunek schematyczny transformatora do tego zadania/