ZADANIE 1

Przez żarówkę połączoną do napięcia U = 4,5 V płynie prąd o natężeniu I = 0,45 A. jaki jest opór żarówki, jaka jest jej moc?

ZADANIE 2

Komputer o mocy P = 30 W zasilany jest napięciem U - 12 V. Jaki jest opór ?

ZADANIE 3

Oblicz opór grzałki garnka elektrycznego dostosowanego do napięcia U = 220 V, jeśli można w nim podgrzać 2 litry wody od 20*C do 100*C w czasie 10 minut.

ZADANIE 4

Żarówka o mocy P = 25 W zasilana jest napięciem U = 220 V. Jakie jest natężenie prądu płynącego przez żarówkę. Jaki jest opór jej Włókna, gdy świeci z pełną mocą

ZADANIE 5

Silnik elektryczny, pracujący pod napięciem U = 220 V. podniósł ciężar F = 800 N na wysokość h = 30 m w czasie 5 minut. Oblicz natężenie prądu w uzwojeniach silnika. W tym przypadku wzrost energii wewnętrznej przewodów ( wydzielanie się ciepła) można pominąć.

ZADANIE 6

Instalacja domowa zabezpieczona jest bezpiecznikiem 16-amperowym (tj. takim, który rozłącza obwód, jeśli natężenie prądu osiągnie wartość 16 A). Jaką maksymalną moc można pobierać w tym mieszkaniu ?

ZADANIE 7

Przez żarówkę przepływa ładunek elektryczny o wartości 50 C w czasie 5 minut. Oblicz natężenie prądu elektrycznego płynącego przez tę żarówkę